Amička - MVP Brno, resCAC

19.02.2017 21:56

Na MVP Brno získala Amička, 4.2.2017 ocenění V2, resCAC a 5.2.2017 umístění V4. Obojí v pracovní třídě, od skotských rozhodčích.