rodokmen

 

 

 

C.I.B.

CH SK/SGCH/SKJCH

CHCZ/GCHCZ

HJCH, SKVCH

 

A'Top Secret Sun in their Eyes "U"

 

CACT, 2 x rCACT
MVP, VSR, KJS, SVMP, JSR, JSMP
HD: A, ED: 0, prcdPRA: N/N
EIC/MH/HNPK/CNM: N/N

CH SK

CAJC 2x, BOB 2x, HPJ, BIS

 

Rocheby Footman

 

JSMP
HD: B, ED: 0
EIC: N/C, RD/OSD/DM: N/N
SH CH

Rocheby Statesman


Rocheby Candy Stripe

CH A/H/CZ/SK

C.I.B/C.I.E.

GCH H(SK

JCH CZ/SK/A

 

Rocheby Opium

 

HD: A, ED: 0
EIC: N/NRocheby Old SmokeyRocheby Hyacinth Blue

Český šampion, rCAC SK

 

Ambra Rena Beretyna

 

 LZ, ,SZVP, PZ, OVVR I.c,WT E

HD: A, ED: 0,

prcd/PRA: N/N po rodičích, EIC: N/N, HNPK: N/N


CH ČR, ČJCH, CACIB 2x, BOB, VT

 

Keepers od Himalájského cedru

 

2x CACT, KSZVP I.c, KPZ I. c., OVVR

HD: A, ED: 0, EIC: N/N, prcd/PRA: clear po rodičích,

K

INTCH, CH SR, CH ČR, CH HU, ČJCH

 

Mallorn's Rogue's Gallery

 

NFTR, JSMP, OVVR

HD: A, ED:0, prcd/PRA - norm., EIC/CNM/DM/MH: N/N

V
Fanny Fiona od Himalájského cedru
OVVR
HD: A, prcd/PRA: norm.

V1, krajský vítěz, 2 x V2, V3, 2 x V4

 

Rena Joy Ithaka Bohemia "U"

 

KVZPR, LZ, BZ,SZVP, PZ, OVVR I.c

WT E

HD: A, ED: 0, prcd/PRA: N/N,

EIC: N/EIC, CNM/HNPK: N/N

ČJCH, CAC, CWC
Lab Treasure's Erase and Rewind
OVVR
HD: A, ED:0

CHČR

Joy Of Tankaram

ČCHP, 2xCACIT, 2x ResCACIT, "U", MVZPR I.c., MZPR, FTR I.c - Klub vítěz, 3x KSZVP I.c, 3x KPZ I.c, NFTR I.c, MFTR I.c - Klub. vítěz, MFTR I.c - Vítěz zk., OVVR I.c

HD: C, ED: 0, PRA - neg.